Bez kategorii |

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

KSIĘGOWOŚĆ

B
 • Pomoc związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce, z uwzględnieniem zgłoszeń: NIP, VAT, VAT-UE.
 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych – Księga przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji – Ryczałt ewidencjonowany.
 • Karta podatkowa.
 • Księgi Handlowe.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz terminowe przekazywanie Klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych.
 • Uczestnictwo w kontrolach z US, UKS, ZUS, NBP oraz współpraca z audytorami Klienta.

KADRY

Business people working in office
 • Nasze firma wykonuje rozliczania czasu pracy.
 • Prowadzenie akt pracowniczych.
 • Porządkowanie dokumentów na potrzeby kontroli PIP.
 • Lista płac, PIT-11, raporty płacowe.
 • Przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu.
 • Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe.
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
 • ZUS, GUS, PFRON.
 • PIT-11, IFT-1R, PIT-40.
 • Tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania.
 • Kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych.•
 • Współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

DORADZTWO

P

Bieżące doradztwo oraz pomoc prawno-podatkowa.

 • Reprezentowanie Klientów przed organami skarbowymi
 • Planowanie efektywnych struktur minimalizujące obciążenia podatkowe
 • Analiza działalności naszych klientów przeprowadzana w celu zidentyfikowania oraz oceny ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego. Przedstawiając wynik przeprowadzonego badania, sugerujemy jak zminimalizować lub wyeliminować zidentyfikowane obszary ryzyka.

DEKLARACJE

2

Nasze biuro rachunkowe przygotuje Państwu deklaracje: PIT, CIT, VAT, INTRASTAT.

W Abik Accountant Gdynia sporządzimy zeznania roczne, przygotujemy dokumenty uprawniające do zwrotu VAT za materiały budowlane. Wyliczymy podatek od środków transportu czy podatek za środowisko.

This theme is designed by database of logos along with Corporate Office, Business Listings and Dress Shoes