Oferta biura rachunkowego Gdynia – CENNIK

Dla firm, które zdecydują się na współpracę z nami udzielamy rabatu w wysokości 10% w pierwszym miesiącu współpracy. Za dostarczenie kompletu dokumentów do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą przysługuje rabat w wysokości 5%. Zapraszamy do siedziby biura.

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

  • formy ksiąg podatkowych (np. Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt)
  • branży (np. działalnośc usługowa, handlowa)
  • ilości dokumentów księgowych
  • innych (np. dokumenty płacowe, ewidencje)

W celu dokładnego oszacowania ceny usługi skierowanej do Państwa, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Dla firm, które rozpoczynają działalność gospodarczą oferta specjalna. Zapraszamy do siedziby biura.