Rozliczenie pit Gdynia | Oferta biura rachunkowego |

USŁUGI

Oferta biura rachunkowego

W Abik Accountant Gdynia oferujemy pełen zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych. Dzięki naszemu doświadczeniu, wszechstronnej, aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz znajomości indywidualnych potrzeb każdego naszego Klienta, zyskujecie Państwo pewność, że każda wykonane przez nas zadanie – czy to rozliczenie PIT, czy deklaracja VAT, czy też sprawozdanie finansowe – będzie usługą na najwyższym poziomie.

Biuro Abik Accountant zaprasza do współpracy. Spotkajmy się w naszej siedzibie (Gdynia, ul. Unruga 58, I piętro) lub w innym, wskazanym przez Państwa miejscu.

 

KSIĘGOWOŚĆ

B

 • Pomoc związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce, z uwzględnieniem zgłoszeń: NIP, VAT, VAT-UE.
 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych – Księga przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji – Ryczałt ewidencjonowany.
 • Karta podatkowa.
 • Księgi Handlowe.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz terminowe przekazywanie Klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych.
 • Uczestnictwo w kontrolach z US, UKS, ZUS, NBP oraz współpraca z audytorami Klienta.

 Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usługi Głównej księgowości:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych,  wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

KADRY

Business people working in office

  • Nasze firma wykonuje rozliczania czasu pracy.
  • Szkolenia BHP.
  • Porządkowanie dokumentów na potrzeby kontroli PIP.
  • Lista płac, rozliczenia PIT-11, raporty płacowe.
  • Przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu.
  • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
  • ZUS, GUS, PFRON.
  • rozliczenia PIT-11, IFT-1R, PIT-40.
  • Tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania.
  • Współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
  • DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
 1. •Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń;
 2. Audyt dokumentacji osobowej;
 3. Przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS;
 4. •Wystawianie zaświadczeń Rp-7;
 5. Projektowanie lub audyt: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

DORADZTWO

P

• Bieżące doradztwo oraz pomoc prawno-podatkowa.
• Reprezentowanie Klientów przed organami skarbowymi.
• Planowanie efektywnych struktur minimalizujące obciążenia podatkowe.
• Analiza działalności naszych klientów przeprowadzana w celu zidentyfikowania oraz oceny ewentualnych obszarów ryzyka. podatkowego. Przedstawiając wynik przeprowadzonego badania, sugerujemy jak zminimalizować lub wyeliminować zidentyfikowane obszary ryzyka.

 

DEKLARACJE

2

 • Sporządzenie deklaracji PIT, CIT, VAT,• INTRASTAT.
 • Wykonamy zeznania roczne.
 • Przygotujemy dokumenty do zwrotu VAT za materiały budowlane.
 • Rozliczymy podatek od środków transportu, podatek za środowisko.
This theme is designed by database of logos along with Corporate Office, Business Listings and Dress Shoes