KSIĘGOWOŚĆ |

KSIĘGOWOŚĆ

B
  • Pomoc związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce, z uwzględnieniem zgłoszeń: NIP, VAT, VAT-UE.
  • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych – Księga przychodów i rozchodów.
  • Prowadzenie ewidencji – Ryczałt ewidencjonowany.
  • Karta podatkowa.
  • Księgi Handlowe.
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz terminowe przekazywanie Klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych.
  • Uczestnictwo w kontrolach z US, UKS, ZUS, NBP oraz współpraca z audytorami Klienta.
This theme is designed by database of logos along with Corporate Office, Business Listings and Dress Shoes