Kadry

Księgowość kadrowa | Biuro rachunkowe Gdynia

 • Nasze firma wykonuje rozliczania czasu pracy.
 • Prowadzenie akt pracowniczych.
 • Porządkowanie dokumentów na potrzeby kontroli PIP.
 • Lista płac, PIT-11, raporty płacowe.
 • Przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu.
 • Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe.
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
 • ZUS, GUS, PFRON.
 • PIT-11, IFT-1R, PIT-40.
 • Tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania.
 • Kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych.•
 • Współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.