Doradztwo

DORADZTWO

Bieżące doradztwo oraz pomoc prawno-podatkowa.

  • Reprezentowanie Klientów przed organami skarbowymi
  • Planowanie efektywnych struktur minimalizujące obciążenia podatkowe
  • Analiza działalności naszych klientów przeprowadzana w celu zidentyfikowania oraz oceny ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego. Przedstawiając wynik przeprowadzonego badania, sugerujemy jak zminimalizować lub wyeliminować zidentyfikowane obszary ryzyka.